Osnovna predstavitev zadruge

Podjetje: KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, z.o.o.
Skrajšano ime: KZ Cerklje, z.o.o.
Sedež zadruge: Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Telefon: +386 4 25 29 010
E–naslov: info@kzcerklje.si
Leto ustanovitve: 1993
Vpis v sodni register: Srg:199201526; št. reg. vložka 1/05515/00, Okrožno sodišče v Kranju
Ustanovitelji: GKZ, TZO Cerklje in fizične osebe po seznamu
Matična št.: 5149843
Davčna št.: SI62817132
Šifra dejavnosti: 47.190
Št. TRR pri DBS: SI 56 1910-0001-0007-835
Št. TRR pri Banki Koper: SI 56 1010-0003-9402-753