Naziv aktivnosti

Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti Izbrana kakovost.

Povzetek

Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

Povračila stroškov smo deležni z vključitvijo v:
- I. javni razpis za podukrep 3.1. - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016 za shemo "Izbrana kakovost - goveje meso",

- I. javni razpis za podukrep 3.1. - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016 za shemo "Izbrana kakovost - mleko".

- II. javni razpis za podukrep 3.1. - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovost v letu 2017 za shemo "Izbrana kakovost - goveje meso".

- IV. javni razpis za podukrep 3.1. - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019 za shemo "Izbrana kakovost - goveje meso".

- V. javni razpis za podukrep 3.1. - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020 za shemo "Izbrana kakovost - goveje meso".

Glavne dejavnosti

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

Cilji

  • povečevanje dodane vrednosti domačih – slovenskih kmetijskih proizvodov
  • večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

Pričakovani rezultati

  • povečanje prepoznavnosti slovenskih proizvodov na trgovskih policah,
  • doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in
  • rast prihodkov od prodaje domačih proizvodov.

Skrbnik certificiranja v skupini KZ Cerklje

David Homar
T: 04 25 29 032
G: 040 554 313
E: david.homar@kzcerklje.si

Povezave