Novice in obvestila

V Cerkljah gradimo novo skladišče in zbirni center za mleko

8. maj 2017

Zadruga je pred osmimi leti v bližini zadružne stavbe v Cerkljah odkupila od Mercatorja stavbo nekdanjega zdravstvenega doma. Novembra lani je zdravstveni dom podrla in na njegovi lokaciji začela graditi novo stavbo, v kateri bo za potrebe trgovine uredila skladišče gradbenega materiala, za prodajo mleka v tujino pa zbirni center za mleko. Januarja letos je začela v Cerkljah obnavljati še trgovino s kmetijskim reprodukcijskim materialom in blagom za široko porabo, z obnovo, ki jo je zaključila pred prvomajskimi prazniki, je izboljšala nosilnost (statiko) stavbe, kar ji bo omogočilo tudi izrabo štiristo kvadratnih metrov prostorov nad trgovino za trgovsko dejavnost ali za oddajanje v najem. Gradnjo skladišča naj bi zaključila konec junija. Za obe naložbi bo namenila nekaj več kot pol milijona evrov, financira pa ju z lastnim denarjem in z dolgoročnim posojilom.

 
Želijo si novo trgovino v Šenčurju

 

Kot sta povedala predsednik zadruge Janko Golorej in direktor Miro Jenko, si v zadrugi že dlje časa prizadevajo tudi za gradnjo nove trgovine v Šenčurju. Stavbo v središču kraja, kjer je zdaj zadružna trgovina, bi radi prodali in zgradili novo trgovino na lokaciji nedaleč proč, na Jami. »Občina kaže interes za nakup stavbe, upam, da bo v kratkem prišlo do dogovora,« pravi Jenko in dodaja, bi v primeru dogovora lahko z gradnjo začeli že prihodnje leto. Podobne probleme s prostorsko utesnjenostjo v središču kraja imajo tudi v Komendi in v Moravčah, a jih s pomočjo tamkajšnjih občin dobro rešujejo. V Komendi so že pred tremi leti kupili osem tisoč kvadratnih metrov veliko stavbno zemljišče v bližini Lahovega kmetijskega centra, tudi v Moravčah pa jim občina pomaga pri pridobivanju zemljišča zunaj središča kraja.

 

Na poslovanje vplivale nizke cene pridelkov

 

»Leto 2016 je bilo za zadrugo težje kot leto 2015. Na njeno poslovanje so pomembno vplivale nizke cene kmetijskih pridelkov, še zlasti odkupna cena mleka, ki se je lani glede na predlani znižala še za dodatnih 14 odstotkov. Kmetje so bili zaradi slabše kupne moči previdnejši pri nakupih, manj so kupovali tudi reprodukcijski material,« ugotavlja predsednik zadruge Miro Jenko in poudarja, da je mleko glavni kmetijski pridelek, ki ga zadruga odkupuje. Lani je odkupila 31 milijonov litrov mleka, kar je bilo 8,7 odstotka več kot leto prej, ob tem pa se je število kmetij, ki prodajajo mleko zadrugi, še zmanjšalo, z 243 na 239. Povprečje 129.370 litrov oddanega mleka na kmetijo je rezultat, na katerega bi bili ponosni tudi v kakšni kmetijsko bolj razviti deželi. Količina odkupljenega mleka pa še narašča, v letošnjih prvih treh mesecih je bila za 4,8 odstotka večja kot v enakem lanskem obdobju. »Kmetje želijo ob nižji odkupni ceni doseči enak prihodek, kot so ga v času pred znižanjem cene, zato poskušajo razliko nadomestiti z večjo količino, izboljšanjem tehnologije, višjo mlečnostjo ...« pravi Jenko in dodaja, da se bodo verjetno že letos približali količini 34 milijonov litrov mleka. Predsednik zadruge Janko Golorej je prepričan, da se bo koncentracija v prireji mleka v prihodnje še nadaljevala; kako hitra bo, pa bo odvisno tudi od cene mleka. Poleg mleka odkupujejo v zadrugi tudi druge kmetijske pridelke, lani so tako odkupili 2350 goved, 15 odstotkov več kot predlani, ter 1650 ton krompirja in zelenjave, kar je bilo v primerjavi z letom 2015 pet odstotkov manj.

 

Vir: Gorenjski glas