Novice in obvestila

Nova specifikacija za IK-goveje meso

15. maj 2020

Spoštovani rejci!

Obveščamo vas, da je MKGP potrdilo novo specifikacijo za označbo "Izbrana kakovost", ki velja od 18.11.2019.

Nekaj najpomembnejših sprememb v sektorju goveje meso:
- V shemo Izbrana kakovost je dovoljeno vključevati samo živali, ki so bile v Sloveniji rojene, rejene, zaklane in razkosane. Živali rojene na kmetijah morajo biti določen čas, od rojstva do zakola, rejene pod pogoji za IK.
- Transportni čas prevoza živali se spremeni, in sicer iz 8 ur na 6 ur.
- Pri individualnem zdravljenju živali z antibiotiki se podaljša karenčna doba iz 5 dni na 20 % predpisanih zdravil v povzetku glavnih značilnosti zdravila (primer: če je v hlevski knjigi zapisana karenčna doba 10 dni, se karenčna doba zaradi pogojev IK podaljša za dodatna 2 dneva).

Za več informacij lahko pokličete odkupovalca živine v KZC (g. Tomaž Golob, 041-985-001) oz. predstavnika za IK-goveje meso v KZC (g. David Homar, 04/25-29-021, 040-554-313).

 

Lep pozdrav