Novice in obvestila

Certifikat ISO 9001:2008

24. maj 2016
Kmetijska zadruga Cerklje postala nosilka Certifikata ISO 9001:2008.

Standard je zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo v svetu uspešne organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Standard je torej povzetek dobre poslovne prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki žele slediti samo najboljšemu.

Krovni standard kakovosti je dokaz zavedanja pomembnosti in zavezanosti kakovosti, da so proizvodi skladni z najvišjimi standardi kakovosti, kar odjemalci pričakujejo v vsakem trenutku, danes in tudi v prihodnosti. Organiziranost v skladu z ISO 9001podjetjem pomeni stalni izziv, a hkrati priložnost in konkurenčnost pred podjetji, ki v skladu s tem standardom niso certificirani. Izboljševanje in zavzetost zaposlenih sta dve od osmih načel kakovosti, ostala načela kakovosti so osredotočenost na odjemalce, zavzetost vodstva, procesni pristop, sistemski pristop k vodenju, odločanje na podlagi dejstev in vzajemno koristni odnosi z dobavitelji.

KZ Cerklje si prizadeva biti uspešna ter odgovorna poslovna organizacija, kjer so zaposleni, dobavitelji in kupci na prvih mestih.