Odkup živine

KZC odkupuje živino od kmetov – tako od članov kot tudi od ne članov zadruge na območju celotne Slovenije.

Živino prodajamo klavnicam v Sloveniji, največji del pa jo prodamo v Italijo in Avstrijo. Kmetom zagotavljamo redno plačilo po konkurenčnih cenah. Živino pri kmetu prevzamemo in jo odpeljemo kupcu z lastnim ali najetim kamionom.

Nudimo tudi usluge storitvenega klanja. 

Kontakt: 

Tomaž Golob
M: 041 98 50 01
E: tomaz.golob@kzcerklje.si